Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży uczniowskich

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 20.09.2021 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży uczniowskich

(nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy:1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

(ilość osób)

 

Wymagania:

1. niezbędne:

-wykształcenie: średnie/wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe:4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXogloszenie-o-naborze-specjalista-ds-nadzoru-merytorycznego-nad-realizacja-stazy-uczniowskich-20092021r.docx (90,35KB)
DOCXInformacja o wynikach naboru-Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży uczniowskich..docx (82,86KB)