Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

64/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 wizyty studyjne i udział w targach branżowych


64/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 UWAGA: zmiana terminu realizacji drugiej wizyty studyjnej - zmiany oznaczone kolorem w pliku: zmiana zapytania cenowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 2 wizyt studyjnych w połączeniu z udziałem w targach branżowych dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych województwa opolskiego uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPOP.09.02.01-16-0001/18

DOCX64.ZPPU treść zapytania z załącznikami.docx (290,49KB)
PDFogłoszenie w bazzie konkurencyjności.pdf (48,42KB)

DOCXZmiana zapytania cenowego.docx (281,62KB)

PDFzmiana ogłoszenia w bazie konkurencyjności.pdf (49,37KB)
 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

DOCXinformacja_o_wyborze.docx (262,42KB)

Informacja o wyborze oferty - korekta
DOCXinformacja_o_wyborze —korekta.docx (262,82KB)