Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 sprzęt komputerowy

25/ZP/RZPWE/9.2.1/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego na potrzeby projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, nr projektu: RPOP.09.02.01-16-0001/18 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

miniPortal (uzp.gov.pl)