Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zaproszenie do współpracy

Opole, dnia 13.12.2016r.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
w ramach realizowanych projektów:
•    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
które są realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.2 - wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
zaprasza do współpracy, której przedmiotem będzie usługa polegająca na przygotowaniu scenariuszy zajęć – prowadzonych w Miejscach Edukacji Bezpośredniej (MEB), w ramach ww projektów.
Usługa w szczególności będzie polegać na opracowaniu szczegółowych konspektów zajęć, które odbywać się w MEB na terenie woj. opolskiego, dla uczniów klas I-III, IV-VI szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów liceów ogólnokształcących z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej. Przygotowane do realizacji scenariusze zajęć muszą uwzględniać wymagania merytoryczne realizowanych projektów opisane na stronie: http://sn.rzpwe.opolskie.pl/rzwp/miejsca-edukacji-bezposredniej oraz być zgodne z „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”
Do zakresu czynności Wykonawcy będzie należało wykonanie 20 scenariuszy do zajęć wyjazdowych zgodnie z załączonym szablonem. Zamawiający w ramach projektu planuje zrealizować:
•    zajęcia wyjazdowe dla uczniów w gospodarstwach edukacyjnych (w obszarze edukacji rolniczej, przyrodniczo-ekologicznej i leśnej),
•    zajęcia wyjazdowe dla uczniów w zakresie edukacji muzycznej
•    zajęcia wyjazdowe dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez kontakt z przyrodą, poznanie historii dziejów ziemi, ewolucji człowieka
•    zajęcia wyjazdowe dla uczniów w zakresie edukacji sceniczno-teatralnej

Zajęcia mają trwać 6 godzin dydaktycznych, mają to być zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze, kreujące wyobraźnię oraz chęć poznawania świata.
Opracowane szczegółowe scenariusze powinny uwzględniać:
- tematyki zajęć odpowiednią do MEB,
-    wybór celów dydaktycznych: poznawczego, stanowiącego opis wiadomości i pojęć zdobywanych w toku zajęć, kształcącego, który informuje o tym, jakie umiejętności uczniowie będą nabywać w trakcie wykładów i pokazów oraz celów wychowawczych zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla szkół podstawowych,
- szczegółowy opis przebiegu zajęć i środków dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć (wykładów, pokazów),
- szczegółowego opisu zajęć z podaniem przykładowych zadań, ćwiczeń,
-    ewaluacji zajęć, która odpowie na pytanie czy uczniowie uczestniczący w zajęciach byli zainteresowani i poszerzyli swoje horyzonty myślowe.
Do zakresu obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie 20 scenariuszy zajęć prowadzonych  w MEB  zgodnie z załączonym szablonem  scenariusza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:
-   6 scenariuszy do realizacji zajęć gospodarstwach edukacyjnych w kontekście realizacji podstawy programowej dla uczniów z klas I-III (3 scenariusze) i dla uczniów klas IV-VI (3 scenariusze) w obszarze edukacji rolniczej, przyrodniczo-ekologicznej i leśnej,
- 6 scenariuszy zajęć prowadzonych w zakresie edukacji muzycznej w kontekście realizacji podstawy programowej dla uczniów z klas I-III (3 scenariusze) i dla uczniów klas IV-VI (3 scenariusze),
- 3 scenariusze zajęć prowadzonych w zakresie obcowania z przyrodą, poznawania historii dziejów ziemi, ewolucji człowieka w kontekście realizacji podstawy programowej dla uczniów z klas I-III (1 scenariusz) i dla uczniów klas IV-VI (1 scenariusze) oraz 1 dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
- 2 scenariusze zajęć prowadzonych w zakresie edukacji muzycznej w kontekście realizacji podstawy programowej dla uczniów szkół gimnazjalnych
- 2 scenariusze zajęć prowadzonych w zakresie obcowania z przyrodą, poznawania historii dziejów ziemi, ewolucji człowieka w kontekście realizacji podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych (1 scenariusz) oraz uczniów liceów ogólnokształcących (1 scenariusz),
- 1 scenariusz zajęć prowadzonych zakresie edukacji sceniczno-teatralnej dla uczniów liceów ogólnokształcących,

Od potencjalnych wykonawców zadania oczekujemy wiedzy i/lub doświadczenia z zakresu dydaktyki lub metodyki nauczania, zwłaszcza w zakresie aktywizujących metod nauczania, a także umiejętności powiązania treści programowych z realizacją zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY: od dnia podpisania umowy

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY:  31.12.2016r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY:
Odpowiedź powinna być:
-    opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko,
-    posiadać datę sporządzenia,
-    zawierać adres lub siedzibę zgłaszającego podmiotu, numer telefonu, adres e-mail,
-    czytelnie podpisana.

MIEJSCE ORAZ TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE:
1.    Informację wyrażającą chęć współpracy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bpater@rzpwe.opolskie.pl do dnia 16 grudnia 2016 r. do godziny 10:00
2.    Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji będzie kierować zapytanie ofertowe do podmiotów wybranych spośród tych, które odpowiedziały na niniejsze zaproszenie.
3.    Niniejsze „zaproszenie do współpracy” zamieszczone na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30000.html  nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
4.    Dodatkowych informacji udziela Wojciech Błaszczyk pod numerem telefonu 77 40 475 70 oraz adresem e-mail: wblaszczyk@rzpwe.opolskie.pl  .


Kierownik Projektów
mgr inż. Wojciech Błaszczyk

DOCXUMOWA ZLECENIE scenariusze - wzór.docx (188,68KB)
DOCXZał nr 1 szablon scenariusza.docx (179,38KB)
DOCXZaproszenie do współpracy-scenariusze zajęć.docx (184,61KB)