Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

71/ZPPU/RZPWE/9.1.2/9.2.1/2021 organizacja wyjazdów


71/ZPPU/RZPWE/9.1.2/9.2.1/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

część 1: organizacji 2 trzydniowych wyjazdów polegających na: wynajmie powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową, cateringową, transportową oraz profesjonalną obsługą techniczną konferencji i dostarczenie materiałów szkoleniowych (biurowych) - na potrzeby organizacji trzydniowego wyjazdu szkoleniowego dla dyrektorów, wicedyrektorów, e-liderów i nauczycieli zespołów przedmiotowych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

część 2: organizacji wyjazdu na „Centralne Targi Rolnicze“ dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych województwa opolskiego uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do niniejszego zapytania.

PDFogloszenie_78689 Baza Konkurencyjności.pdf (44,56KB)
DOCXzapytanie cenowe 71.docx (126,58KB)
 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia usługa: część 1: organizacji 2 trzydniowych wyjazdów polegających na: wynajmie powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową, cateringową, transportową oraz profesjonalną obsługą techniczną konferencji i dostarczenie materiałów szkoleniowych (biurowych) - na potrzeby organizacji trzydniowego wyjazdu szkoleniowego dla dyrektorów, wicedyrektorów, e-liderów i nauczycieli zespołów przedmiotowych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020 część 2: organizacji wyjazdu na „Centralne Targi Rolnicze“ dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych województwa opolskiego uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2”, realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

DOCXwybór oferty 71.docx (94,06KB)

DOCXwybór oferty 71-korekta.docx (94,72KB)