Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26/ZP/RZPWE/9.1.1/10.4/2021 tablety graficzne

Postępowanie o udzielenie zamówienia na

część 1: zakup i dostawę 281 tabletów graficznych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

część 2: zakup i dostawę 75 tabletów graficznych w ramach projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

miniPortal (uzp.gov.pl)