Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na czas zastępstwa na stanowisko: pomoc administracyjna - animator pracowni eksperymentalnych w projekcie Nr 5.1. „BIO H2O”

OFERTA PRACY z dnia 22.11.2021r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na czas zastępstwa na stanowisko :

pomoc administracyjna - animator pracowni eksperymentalnych

w projekcie Nr 5.1. „BIO H2O”

w wymiarze czasu pracy: pełny  wymiar czasu pracy

liczba kandydatów: 1 osoba

zatrudnienie: grudzień/styczeń 2021 – marzec 2022 rok

miejsce wykonywania pracy: RZPWE w Opolu  – Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach oraz Opolu, ul. Dubois 36

Wymagania:

 Niezbędne:

wykształcenie: wyższe; mile widziane wykształcenie wyższe związane z naukami: Geografia; Meteorologia i Klimatologia.

prawo jazdy:  Kat. B

doświadczenie: stażysta lub co najmniej 3 miesiące na stanowisku animatora/edukatora/nauczyciela (przy braku wykształcenia kierunkowego)

 

Cechy animatora pracowni eksperymentalnej:

 • ciekawość świata i zamiłowanie do popularyzacji wiedzy,
 • zainteresowania interdyscyplinarne nauki przyrodnicze
 • otwartość w kontaktach międzyludzkich i łatwość ich nawiązywania,
 • brak lęku przed publicznymi wystąpieniami,
 • twórcze myślenie, pomysłowość,
 • samodzielność w organizowaniu własnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziani:

 • absolwenci studiów - nauki przyrodnicze i pochodne
 • osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć, szkoleń, wystąpień, prelekcji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie warsztatów projektowych:

- z uczniami w pracowniach eksperymentalnych stacjonarnych oraz podczas zielonych szkół, festiwali itp. w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach,

- z nauczycielami, pracownikami jst. w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach, w ramach odbywających się tam konferencji

w tym:

 • objaśnianie zachodzących zjawisk w doświadczeniach,
 • pomoc w odkrywaniu zależności zachodzących pomiędzy zjawiskami podczas prowadzenia eksperymentów,
 • stawianie tez i zadawanie pytań uczestnikom zajęć,
 • pobudzanie uczniów do wyrażania własnych przemyśleń czy pomysłów kierując się zasadą „zobacz – dotknij – zrozum”.
 • prowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami Opolszczyzny w tematyce podanej w projekcie zw. z bioróżnorodnością,
 • przygotowanie materiałów zawiązanych z tematyką prowadzonych zajęć do umieszczanie na platformie projektu,
 • opracowanie prezentacji multimedialnych zw. z tematem realizowanych zajęć,
 • współuczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, konferencjach i innych aktywnościach projektowych w których wymagana jest obecność animatorów,
 • udział w przygotowaniu szczegółowego programu i tematyki zajęć w pracowniach eksperymentalnych zgodnie z założeniami projektowymi,
 • merytoryczne opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 • opracowanie scenariuszy zajęć w pracowniach dla uczniów biorących udział w projekcie dostosowanych do każdego etapu edukacyjnego. Scenariusz musi zawierać co najmniej: temat/obszar tematyczny; cele główne i szczegółowe lub operacyjne; metody i formy pracy; środki dydaktyczne i inne materiały potrzebne do realizacji zajęć; słownik ważnych pojęć; opis krok po kroku działań uczniów i prowadzącego zajęcia, w tym opis mini wykładu, ćwiczeń, podanie stopnia trudności zadań (który etap edukacyjny) na danym stanowisku, itd., odniesienia do podstawy programowej,
 • codzienne przygotowanie powierzonej pracowni tj. sprzętu, stanowisk, materiałów do zajęć z uczestnikami;
 • udział w przebiegu przerw w zajęciach (zmiany pracowni, przerwy na posiłek, toalety),
 • opieka wspomagająca nad uczniami przebywającymi w pracowniach eksperymentalnych /w przypadkach szczególnych np.: osób niepełnosprawnych/,
 • przygotowanie merytorycznego wykazu i opisu materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prowadzenia zajęć w pracowniach,
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej zajęć w pracowniach oraz zajęć wyjazdowych (zgodnie ze wskazaniami projektowymi),
 • prowadzenie ewaluacji zajęć w pracowniach eksperymentalnych,
 • przygotowywanie propozycji merytorycznych zmian do zajęć z uczniami w pracowniach eksperymentalnych,
 • współtworzenie regulaminów dot. konkursów organizowanych dla uczniów w ramach projektu (wkład merytoryczny),
 • dbanie o prawidłowe wykorzystanie urządzeń i sprzętu podczas zajęć w pracowniach i zajęciach pokazowych,
 • współuczestnictwo merytoryczne w inwentaryzacjach środków, urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych i mobilnych,
 • współpraca z personelem zarządzającym projektu zakresie przygotowywania zbiorczych zestawień merytorycznych do oceny przebiegu zajęć w pracowniach eksperymentalnych,
 • systematyczne informowanie Pracodawcy o jakichkolwiek kłopotach w realizacji zadań,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

DOCXpomoc administracyjna - animator pracowni eksperymentalnych - na zastępstwo.docx (102,61KB)