Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. sprawozdawczości i merytorycznego wsparcia realizacji doradztwa w zakresie edukacji włączającej w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-1016/21 pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej“

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 17.12.2021 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. sprawozdawczości i merytorycznego wsparcia realizacji doradztwa
w zakresie edukacji włączającej
 w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-1016/21 pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej “

w  wymiarze czasu pracy:1/4 etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia:1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: średnie lub wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :

- wiedza na temat edukacji włączającej,

- doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją – doświadczenie w zakresie sprawozdawczości i pracy z klientem,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, dokładność, szybkość i dobra organizacja w realizacji powierzonych zadań.

DOCXOgloszenie-o-naborze-Specj. ds. sprawozd. i meryt.wsparcia realizacji doradztwa - praca w projekcie-I 2022r..docx (95,28KB)
DOCinformacja-o-wynikach-naboru-specjalista ds. ...realizacji doradztwa.doc (28,00KB)