Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do współpracy - scenariusze zajęć

Opole, dnia 21.12.2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

w ramach realizowanych projektów:

 • „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 • „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 • „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 • „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,

które są realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.2 - wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

zaprasza do współpracy,

 

której przedmiotem będzie usługa polegająca na przygotowaniu scenariuszy zajęć – prowadzonych w Miejscach Edukacji Bezpośredniej (MEB), w ramach ww projektów.

Usługa w szczególności będzie polegać na opracowaniu szczegółowych konspektów zajęć, które odbywać się w MEB na terenie woj. opolskiego, dla uczniów klas I-III, IV-VI szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów liceów ogólnokształcących z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej. Przygotowane do realizacji scenariusze zajęć muszą uwzględniać wymagania merytoryczne realizowanych projektów opisane na stronie: http://sn.rzpwe.opolskie.pl/rzwp/miejsca-edukacji-bezposredniej oraz być zgodne z „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”

Do zakresu czynności recenzenta scenariuszy będzie należało wykonanie 20 scenariuszy do zajęć wyjazdowych zgodnie z załączonym szablonem. Zamawiający w ramach projektu planuje zrealizować:

 • zajęcia wyjazdowe dla uczniów w gospodarstwach edukacyjnych (w obszarze edukacji rolniczej, przyrodniczo-ekologicznej i leśnej),
 • zajęcia wyjazdowe dla uczniów w zakresie edukacji muzycznej
 • zajęcia wyjazdowe dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez kontakt z przyrodą, poznanie historii dziejów ziemi, ewolucji człowieka
 • zajęcia wyjazdowe dla uczniów w zakresie edukacji sceniczno-teatralnej

Zajęcia mają trwać 6 godzin dydaktycznych, mają to być zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze, kreujące wyobraźnię oraz chęć poznawania świata.

Opracowane szczegółowe scenariusze powinny uwzględniać:

 • tematyki zajęć odpowiednią do MEB,
 • wybór celów dydaktycznych: poznawczego, stanowiącego opis wiadomości i pojęć zdobywanych w toku zajęć, kształcącego, który informuje o tym, jakie umiejętności uczniowie będą nabywać w trakcie wykładów i pokazów oraz celów wychowawczych zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla szkół podstawowych,
 • szczegółowy opis przebiegu zajęć i środków dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć (wykładów, pokazów),
 • szczegółowego opisu zajęć z podaniem przykładowych zadań, ćwiczeń,
 • ewaluacji zajęć, która odpowie na pytanie czy uczniowie uczestniczący w zajęciach byli zainteresowani i poszerzyli swoje horyzonty myślowe.

Do zakresu obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie 20 scenariuszy zajęć prowadzonych  w MEB  zgodnie z załączonym szablonem  scenariusza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:

 • 6 scenariuszy do realizacji zajęć gospodarstwach edukacyjnych w kontekście realizacji podstawy programowej dla uczniów z klas I-III (3 scenariusze) i dla uczniów klas IV-VI (3 scenariusze) w obszarze edukacji rolniczej, przyrodniczo-ekologicznej i leśnej,
 • 6 scenariuszy zajęć prowadzonych w zakresie edukacji muzycznej w kontekście realizacji podstawy programowej dla uczniów z klas I-III (3 scenariusze) i dla uczniów klas IV-VI (3 scenariusze),
 • 3 scenariusze zajęć prowadzonych w zakresie obcowania z przyrodą, poznawania historii dziejów ziemi, ewolucji człowieka w kontekście realizacji podstawy programowej dla uczniów z klas I-III (1 scenariusz) i dla uczniów klas IV-VI (1 scenariusze) oraz 1 dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • 2 scenariusze zajęć prowadzonych w zakresie edukacji muzycznej w kontekście realizacji podstawy programowej dla uczniów szkół gimnazjalnych
 • 2 scenariusze zajęć prowadzonych w zakresie obcowania z przyrodą, poznawania historii dziejów ziemi, ewolucji człowieka w kontekście realizacji podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych (1 scenariusz) oraz uczniów liceów ogólnokształcących (1 scenariusz),
 • 1 scenariusz zajęć prowadzonych zakresie edukacji sceniczno-teatralnej dla uczniów liceów ogólnokształcących,

 

Od potencjalnych wykonawców zadania oczekujemy wiedzy i/lub doświadczenia z zakresu dydaktyki lub metodyki nauczania, zwłaszcza w zakresie aktywizujących metod nauczania, a także umiejętności powiązania treści programowych z realizacją zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY: od dnia podpisania umowy

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY:  20.01.2017r.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY:

Odpowiedź powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę zgłaszającego podmiotu, numer telefonu, adres e-mail,
 • czytelnie podpisana.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE:

 1. Informację wyrażającą chęć współpracy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: do dnia 28 grudnia 2016 r. do godziny 10:00
 2. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji będzie kierować zapytanie ofertowe do podmiotów wybranych spośród tych, które odpowiedziały na niniejsze zaproszenie.
 3. Niniejsze „zaproszenie do współpracy” zamieszczone na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30000.html  nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
 4. Dodatkowych informacji udziela Wojciech Błaszczyk pod numerem telefonu 77 40 475 70 oraz adresem e-mail:  .

 

 

 Dyrektor

mgr Lesław Tomczak

 

DOCXzaproszenie-do-wspolpracy-scenariusze-zajec-ponowne.docx (185,19KB)
DOCXumowa-zlecenie-scenariusze-wzor.docx (188,74KB)
DOCXumowa-zlecenie-scenariusze-wzor-II.docx (188,86KB)