Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. sprawozdawczości i merytorycznego wsparcia szkoleń w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-1016/21 pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej“

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 17.12.2021 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. sprawozdawczości i merytorycznego wsparcia szkoleń w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-1016/21

pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej “

w  wymiarze czasu pracy:1/2 etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia:1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lata

-w pierwszej kolejności preferowane osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :

- doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją – doświadczenie w zakresie sprawozdawczości i pracy z klientem,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

DOCXOgloszenie-o-naborze-Specj.ds. sprawozdaw.i meryt. wsparcia szkoleń - praca w projekie-I 2022r..docx (95,46KB)
DOCinformacja-o-wynikach-naboru-specjalista ds. ...szkoleń.doc (28,00KB)