Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. platformy ZPE (Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej) w zakresie edukacji włączającej w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-1016/21 pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej"

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 16.12.2021 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. platformy ZPE (Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej) w zakresie edukacji włączającej
w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-1016/21

pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej “

w  wymiarze czasu pracy:1/2 etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia:1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: średnie lub wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

- znajomość obsługi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :

- obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, dokładność, szybkość i dobra organizacja w realizacji powierzonych zadań.

DOCXOgłoszenie o naborze - Specj.ds. platformy ZPE w zakresie edukacji włączającej.docx (94,89KB)
DOCinformacja-o-wynikach-naboru-specjalista ds. platformy ZPE.doc (29,00KB)