Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

4/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2022 warsztaty hotelarskie

4/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

organizacji warsztatów hotelarskich „Hotelarskie Study Tour” połączonych z wizytą studyjną w hotelach 3., 4. i 5. gwiazdkowych na terenie Warszawy i okolic, dla uczniów szkół zawodowych województwa opolskiego uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFogloszenie_87586 Baza Konkurencyjności.pdf (47,98KB)
DOCXWarsztaty Hotelarskie.docx (267,61KB)
ogloszenie_87586 Baza Konkurencyjności.pdf

DOCXZmiana zapytania na warsztaty hotelarskie.docx (267,55KB)
DOCXinformacja_o_wyborze.docx (246,29KB)