Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

6/ZP/RZPWE/9.2.1/2022 kompleksowa organizacja wydarzenia

Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia pn.” Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego” w dniu 29 kwietnia 2022 roku w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014- 20 22 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 – Wsparcie Kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

miniPortal (uzp.gov.pl)