Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

5/ZP/RZPWE/9.2.1/2022 organizacja staży i praktyk

5/ZP/RZPWE/9.2.1/2022

Przedmiotem zamówienia jest organizacja miejsc staży i praktyk w wybranych zawodach, przejazdów, wyżywienia, ubezpieczenia uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Nr projektu: RPOP.09.02.01-16-0001/18, Projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

miniPortal (uzp.gov.pl)