Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

38/ZPPU/RZPWE/5.2/2022 transport 5.2

38/ZPPU/RZPWE/5.2/2022

Przedmiotem zamówienia usługi nieregularnego transportu uczniów  wraz z opiekunami do wybranych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) na terenie województwa opolskiego a następnie do budynku Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przy ul. Dubois 36 w ramach realizacji projektu pn.: „Mamy rady na odpady“ – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPOP.05.02.00-16-0003/20-00 (oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi)

DOCXtransport 5.2.docx (192,53KB)

DOCXwybór oferty.docx (173,89KB)