Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17/ZP/RZPWE/9.1.1/2022 dostawa i montaż monitorów

17/ZP/RZPWE/9.1.1/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 20 szt. monitorów interaktywnych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 

miniPortal (uzp.gov.pl)