Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: Nauczyciela bibliotekarza

OFERTA PRACY
z dnia 11.07.2022r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Nauczyciela bibliotekarza

w pełnym wymiarze czasu pracy w PBW w Opolu
w Wydziale Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa.

Wymagania:

 1. wykształcenie: wyższe pedagogiczne,
 2. kwalifikacje: pełne w zakresie bibliotekoznawstwa
 3. stopień awansu zawodowego – co najmniej kontraktowy bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - znajomość pakietu MS Office, oraz programów użytkowych, w tym  graficznych oraz mediów społecznościowych,
 4. predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja i odpowiedzialność za agendy przynależne do Wydziału oraz doraźna organizacja pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji zadań Wydziału: Katalogi, Salonik zabytkowej książki i inne.
 2. Tworzenie bieżącej oferty edukacyjnej i kulturalnej biblioteki, a także organizacja i prowadzenie działalności w tym zakresie:
  • konferencje, prelekcje, odczyty, wykłady,
  • wystawy i prezentacje, spotkania autorskie,
  • szkolenia, konkursy, warsztaty i lekcje biblioteczne,
  • zajęcia czytelnicze,
  • konsultacje dla studentów,
  • warsztaty i konsultacje dla nauczycieli.
 3. Organizowanie imprez cyklicznych.
 4. Systematyczna popularyzacja zasobów, usług i oferty biblioteki w środowisku lokalnym.
 5. Sporządzanie materiałów informacyjnych dotyczących stałych usług i oferty biblioteki oraz bieżących imprez i wydarzeń.
 6. Publikowanie tekstów o charakterze specjalistycznym oraz informacji dotyczących wydarzeń organizowanych w RZPWE PBW w czasopismach edukacyjnych, branżowych i mediach.
 7. Reprezentowanie biblioteki w środowisku lokalnym.
 8. Współpraca z Wydziałami i filiami PBW oraz pracowniami RCRE w zakresie działalności edukacyjnej, dotycząca popularyzacji zasobów i oferty RZPWE.
 9. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, Kuratorium Oświaty w Opolu, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami w realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych.
 10. Współpraca z lokalnymi mediami.
 11. Organizowanie szkoleń i instruktaży dla nauczycieli bibliotekarzy w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej i promocji czytelnictwa.
 12. Redagowanie strony internetowej w zakresie pracy Wydziału.
 13. Prowadzenie dokumentacji własnej pracy.

DOCXoferta-pracy-pbw.docx (17,35KB)