Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad siecią dokształcania i rozwoju zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 12.07.2022 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad siecią dokształcania i rozwoju zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego

 
w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0002/19

pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy 2

w  wymiarze czasu pracy:  1/2 etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: średnie lub wyższe

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

c) doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

g) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXogloszenie-o-naborze-spe.ds. nadzoru mer. nad siecią dokszt. i rozw.zaw.n-li kształcenia zawodowego-0,5 etatu.docx (96,30KB)

DOCInformacja-o-wynikach-naboru-specjalista-Spec. ds. nadzoru meryt. nad siecią dokszt.i rozwoju zawod. nauczycieli kształcenia zawodowego – ½ etatu.doc (28,50KB)