Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. merytorycznego wsparcia kształcenia zawodowego w szkołach w tym doposażenia pracowni szkolnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 12.07.2022 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. merytorycznego wsparcia kształcenia zawodowego w szkołach w tym doposażenia pracowni szkolnych

w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0002/19

pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy 2

w  wymiarze czasu pracy:  ½ etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: średnie lub wyższe

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

c) doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

g) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXogloszenie-o-naborze-spec.ds. merytorycznego wsparcia kształcenia zawodowego w szkołach-0,5 etatu.docx (96,25KB)
DOCinformacja-o-wynikach-naboru-Specjalista ds. merytorycznego wsparcia kształcenia zawodowego w szkołach - 0,5 etatu.doc (32,50KB)