Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. mediów społecznościowych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 09.08.2022 roku

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. mediów społecznościowych

w  wymiarze czasu pracy:  ½  wymiaru czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: wyższe

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

c) doświadczenie w zakresie pracy w mediach społecznościowych

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

g) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXogloszenie-o-naborze-specjalista ds. mediów społecznościowych.docx (95,82KB)
DOCXInformacja o wynikach weryfikacji-Specjalista ds. mediów społecznościowych.docx (91,09KB)