Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25/ZP/RZPWE/9.2.1/9.2.1-2/2022 warsztaty dla uczniów szkół zawodowych

25/ZP/RZPWE/9.2.1/9.2.1-2/2022

Przedmiotem zamówienia jest: usługa przygotowania i przeprowadzenia seminariów pn. „Planowanie kariery zawodowej" oraz przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz dwóch projektów: „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy” (część 1) oraz „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy -2” (część 2) realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1. - Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

miniPortal (uzp.gov.pl)