Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. realizacji przez uczniów pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w projekcie9.2.1 pn.„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 14.09.2022 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. realizacji przez uczniów pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w projekcie9.2.1 pn.„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

w  wymiarze czasu pracy:  pełny  wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: wyższe

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lata / 1 rok

c) doświadczenie w zakresie pracy w projektach unijnych

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

g) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXogloszenie-o-naborze-Specjalista ds. realizacji przez uczniów pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w projekcie 9.2.1.docx (96,59KB)
DOCinformacja-o-wynikach-naboru-Specjalista ds. realizacji przez uczniów pozaszkolnych form kształcenia zawodowego.doc (34,50KB)