Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29/ZP/RZPWE/9.2.1-2/2022 zajęcia dla uczniów "Planowanie kariery zawodowej"

29/ZP/RZPWE/9.2.1-2/2022 

Przedmiotem zamówienia jest: usługa przygotowania i przeprowadzenia seminariów pn. „Planowanie kariery zawodowej" oraz przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz projektu: „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy-2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1. - Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

miniPortal (uzp.gov.pl)