Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

60/ZPPU/RZPWE/5.2/2022 dostawa interaktywnej piaskownicy


60/ZPPU/RZPWE/5.2/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa interaktywnej piaskownicy na potrzeby projektu pn. „Mamy Rady na Odpady”- kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. RPOP.05.02.00-16-0003/20, (oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi)

DOCX60.ZPPU.docx (188,07KB)

DOCX60 unieważnienie.docx (185,47KB)