Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

69/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2022 wizyta studyjna i warsztaty

69/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wizyty studyjnej w formie warsztatów gastronomiczno-hotelarskich oraz ogrodniczych dla uczniów i nauczycieli szkół specjalnych województwa opolskiego uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

DOCX69.ZPPU wizyta studyjna i warsztaty.docx (268,66KB)

DOCX69 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx (254,38KB)