Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży i kursów zawodowych dla nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów PNZ

OFERTA PRACY

z dnia 22.12.2022r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole,
ul. Głogowska 27 ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży i kursów zawodowych dla nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów PNZ

.............................................................................................................................................................................

 (nazwa stanowiska)

w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0002/19

pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy 2

w  wymiarze czasu pracy:  1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: średnie lub wyższe

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

c) doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

g) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXoferta-pracy-Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży i kursów zawodowych dla nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych.docx (101,54KB)